Quy Trình Sản Xuất

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

01. Nhận đơn hàng

Trưởng phòng sản xuất nhận đơn hàng từ khách hàng, xem xét đơn hàng, kiểm tra tình trạng tồn kho vật tư, lịch giao hàng.

02. Lên kế hoạch sản xuất

 1. Nhân viên phòng sản xuất chuẩn bị/cập nhật kế hoạch sản xuất dựa trên xác nhận đơn hàng, nếu cần; cập nhật bảng kế hoạch sản xuất.
 2. Nhân viên sản xuất làm MTO và yêu cầu mua vật tư gửi phòng thu mua qua email.

03. Công đoạn cắt

 1. Nhân viên sản xuất gửi Phiếu giao việc hằng ngày (DWO) cho trưởng nhóm sản xuất dựa trên bảng kế hoạch sản xuất tổng thể (MPP).
 2. Trưởng phòng sản xuất chuẩn bị kế hoạch cắt và chương trình cắt của các máy CNC laser, máy cắt nước và các máy khác.
 3. Trưởng nhóm sản xuất giao DWO cho từng người công nhân theo từng công đoạn.

04. Công đoạn mài

 1. Người vận hành cắt vật liệu (tấm, thanh, ...) theo DWO
 2. Thép tấm và các thanh/cây sau khi cắt sẽ được vát mép theo bảng welding maps đã duyệt.
 3. QC sẽ kiểm tra sau khi kết thúc quy trình

Nếu các tấm tôn/ thanh ngoài dung sai, thì:

 • Nếu chi tiết có thể sửa được, tiền hành cắt và vát mép lại (chỉ áp dụng cho tấm tôn/ thanh).
 • Nếu chi tiết không thể sửa được, bỏ phế liệu và làm báo cáo.

05. Công đoạn Khoan / Đột / Đóng số / Uốn / Chấn / Lắp định hình

 1. Nhân viên sản xuất chuẩn bị danh sách số đóng cho mỗi dự án.
 2. Trưởng nhóm mài kiểm tra bản vẽ và DWO, sau đó phân công hướng dẫn cho công nhân mài platform và bracket.
 3. Trưởng nhóm mài kiểm tra bề mặt sau khi mài.
 4. Người vận hành máy uốn thực hiện uốn platform và bracket theo DWO.
 5. QC kiểm tra sau khi hoàn thành công đoạn uốn và tiến hành công đoạn lắp nếu kiểm tra đạt.

06. Công đoạn lắp và hàn

 1. Thợ hàn tiến hành hàn platform và bracket theo DWO.
 2. QC kiểm tra chi tiết hàn sau khi hoàn thành.

07. Công đoạn mạ kẽm

Một số khách hàng yêu cầu mạ kẽm các platform và bracket
- QC kiểm tra sau khi hoàn thành gia công.
- Giao chi tiết cần mạ kẽm cho công ty mạ kẽm.

08. Công đoạn kiểm tra chất lượng

Phòng kiểm tra chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra đầu ra của thành phẩm

09. Đóng gói & giao hàng