News

Chuyến xe mùa xuân – Tấm vé nghĩa tình giúp công nhân đoàn viên ngày Tết

Chung tay chăm lo cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn được về quê vui xuân, đón Tết, nhiều năm qua công đoàn các cấp đã tổ chức những chuyến xe 0 đồng.

Những tấm vé xe nghĩa tình đã động viên, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để công nhân lao động quay trở lại BR-VT làm việc sau Tết, qua đó đóng góp sức mình vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Chia sẻ: